Spraakstoornis

Bij spraakproblemen of een spraakstoornis wordt snel gedacht aan slissen.
Men wordt regelmatig doorverwezen naar Logopedie in geval van:

Binnensmonds spreken

het vervangen van klanken waardoor de uitspraak moeilijk verstaanbaar wordt

het weglaten van klanken en/of woorddelen waardoor het kind moeilijk te begrijpen is

verslapte en bemoeilijkte uitspraak tgv een aangeboren aandoening of ziektebeeld.

Spraakproblemen kunnen voorkomen bij (zeer) jonge kinderen, oudere kinderen en volwassenen.

De logopedisten van Sprekenderwijs Logopedie zijn ervaren in de behandeling van (zeer) jonge kinderen en volwassenen (uitgezonderd spraakproblematiek tgv afasie/dysartrie of niet aangeboren hersenletsel). 

Doe via deze link de sneltest om te kijken of jouw zoon of dochter baat heeft bij logopedie.

Wat doet de logopedist van Sprekenderwijs Logopedie in geval van een spraakstoornis:

De logopedist observeert en onderzoekt het spraakprobleem en stelt vast of het een fonologisch (motorisch) of fonologisch (klankordening) probleem is. In sommige gevallen is er ook sprake van verslapte mondmotoriek en zal er een combinatie gemaakt worden met oro-myofunctionele therapie.

Hierna stelt de logopedist een behandelplan op in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en zal er wekelijks therapie gegeven worden. Hierbij wordt de ouder/verzorger als co-therapeut aangesteld om de oefeningen in de thuissituatie zoveel mogelijk te herhalen, waardoor het geleerde sneller omgezet gaat worden in een nieuwe verbeterde spraak.

Uiteindelijk zal jij of je kind beschikken over een beter verstaanbare uitspraak. Ruis of ongemak zal verminderen en de communicatie verbeteren!