Stemproblemen

Stemproblemen zijn er in veel verschillende vormen.
De meest voorkomende (gerelateerde) stemproblemen zijn:

Een schorre of hese stem

het “kwijt” raken van de stem

knobbels of poliep op de stem

slijmvorming op/rond het stemapparaat

gewoonte kuch

pijnklachten door of na het stemgeven in/rondom de keel

(ernstige) vermoeidheid door het spreken

niet goed meer kunnen functioneren door de stemklachten, o.a. door
docenten/cliënten met een spreekberoep

verminderde verstaanbaarheid, ruis en frustratie

in sommige gevallen kan de cliënt niet werken/functioneren door het gebrek
aan stemkwaliteit of door volledige stemloosheid.

Stemproblemen kunnen voorkomen bij (zeer) jonge kinderen, oudere kinderen en volwassenen.

Om te communiceren is de stem onmisbaar. Dit complexe en gevoelige apparaat kan echter ook verstoord raken. Logopedie is daarin bij uitstek de therapie om de stemproblemen op te lossen danwel te verminderen en de communicatie optimaal te krijgen. Stemproblemen kunnen voorkomen bij jong en oud. De logopedisten van Sprekenderwijs hebben ruime ervaring met behandelen van stemproblemen.

Wat kan de logopedist van Sprekenderwijs Logopedie voor jou betekenen indien jij of je kind last heeft van stemproblemen?

De logopedist stelt (evt op advies van de KNO arts) een onderzoek in naar de stemhygiene en observeert het stemgebruik. Op basis daarvan stelt de logopedist een diagnose vast en maakt in samenspraak met de cliënt een op maat gemaakt behandelplan op. Er zal wekelijks intensief behandeld worden, waarbij de oefeningen dagelijks in de thuissituatie
herhaald dienen te worden om het herstel te bespoedigen.

Uiteindelijk stelt de logopedist als doel dat de stem- en dus de cliënt- zo optimaal mogelijk kan functioneren met positieve en ondersteunende stemtechnieken die een leven lang gehanteerd kunnen worden.

Naar school gaan, werken en communiceren kost geen energie meer, is helder en prettig zonder klachten.