Aanmelden

Je hebt een verwijzing gekregen voor logopedie of het is aangeraden om logopedie te starten door een (KNO)arts, tandarts, leerkracht of groepsbegeleider. 

Om de aanmelding te verwerken verzoeken wij jou het onderstaande formulier in te vullen met alle gegevens van de verwezen persoon. Je ontvangt per e-mail een bevestiging met praktijkinformatie zodra wij de aanmelding verwerkt hebben. Hoe flexibeler je bent qua tijden en locaties, des te sneller ben je aan de beurt. 

Wij werken ten alle tijden met een verwijsbrief.
Deze is ook aan te vragen bij uw huisarts.

Inschrijfformulier

Invullen met de gegevens van diegene die voor logopedie komt.