Ons verhaal

Ons verhaal

Ons verhaal

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Om de kwaliteit binnen onze logopediepraktijk te waarborgen zijn alle logopedisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Deskundigheidsbevordering
Onze logopedisten blijven op de hoogte van de recentste ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Al onze logopedisten zijn tevens aangesloten bij een kwaliteitskring.

Lidmaatschap beroepsvereniging
Wij zijn lid van de NVLF, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze vereniging behartigt de belangen van logopedisten en waarborgt de kwaliteitscriteria van onze beroepsgroep. Voor meer informatie over logopedie in het algemeen kunt u terecht op www.logopedie.nl

Onze praktijk

Sprekenderwijs Logopedie is in 2009 ontstaan vanuit een tekort aan logopedie in Nijkerk. Van een eenmanszaak opgestart door Kim Goosens is de praktijk door de jaren gegroeid. In 2020 is de praktijk van Natasja Jaarsma uit Amersfoort samengevoegd met Sprekenderwijs en zo uitgegroeid tot een grote en tegelijkertijd toch persoonlijke logopediepraktijk. Onze hoofdlocatie waar het allemaal is begonnen is de Nije Veste in Nijkerk. In Amersfoort zitten wij in diverse gezondheidscentra (Kattenbroek, Vathorst en Zielhorst) en op scholen. We werken nauw samen met Youké sterke Jeugd en Stichting Meerkring.

Al ruim 13 jaar zijn we een stabiele en bekende factor binnen het onderwijs en de zorg, iets waar we trots op zijn! Sprekenderwijs logopedie staat voor persoonlijke aandacht en zorg. Ons team blijft zich ontwikkelen en met de vele jaren ervaring en kennis is ieder kind of volwassenen verzekert van de beste behandeling.

De lijfspreuk van Sprekenderwijs is dan ook : Ieder op Eigen Wijze (leren) Spreken!

 

Klachtenafhandeling

Wij hopen van harte dat onze logopedische hulp aan de wensen zal voldoen. Heb je desondanks klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie binnen onze praktijk dan is het belangrijk dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt.

Wanneer de betreffende logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Indien gewenst kan je ook contact opnemen met een van de praktijkhouders Kim Goosens of Natasja Jaarsma via info@sprekenderwijs.com. Kom je er samen niet uit, dan kan je met jouw klacht terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De praktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.