Disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Logopediepraktijk Sprekenderwijs niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Logopediepraktijk Sprekenderwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.