Stottertherapie

Stotteren bij (jonge) kinderen

Het spraak- en taalontwikkelingsproces verloopt veelal vanzelf. Het is een ongelofelijk complex en ingewikkeld proces waarbij heel precies getimed en aangestuurd dient te worden door het lichaam en de hersenen. Soms kan daarin iets kleins mis gaan. Tijdens de taal-spraakontwikkeling vragen vele processen de energie/aandacht van het kind. Dan kan het gebeuren dat de timing en aansturing even niet helemaal goed verloopt van het
uitspreken en is er in sommige gevallen sprake van een tijdelijk ontwikkelingsstotteren.

De logopedist kan vaststellen door middel van vragenlijsten en observatie of er sprake is van ontwikkelings- beginnend- of gevorderd stotteren. Stotteren kan een aangeboren gevoeligheid hebben en komt soms vaker voor in de familie.

 De logopedisten van Sprekenderwijs Logopedie kunnen snel vaststellen in welke mate er sprake is van stotteren bij een cliënt. 

Indien je twijfelt over het stotteren van jou of jouw kind, schroom dan niet en neem contact op.

Wat kan de logopedist van Sprekenderwijs Logopedie betekenen bij stotteren?

In dat geval van ontwikkelings- en beginnend stotteren kan de logopedist je hulp bieden. Samen met het kind en diens omgeving wordt er goed gekeken naar de vorm van stotteren en de mogelijke oorzaken en invloeden.

Wanneer blijkt dat jij of jouw kind een ernstiger vorm van stotteren heeft, verwijzen wij door naar een speciaal opgeleide stottertherapeut. Deze heeft Sprekenderwijs Logopedie niet zelf in huis. Wel zijn wij goed bekend met onze collega’s in de regio en kunnen wij je uiteraard helpen om je bij de juiste logopedist terecht te laten komen.