Veel gestelde vragen

3
3
Wanneer is logopedie nodig?

Logopedische hulp kan nodig zijn voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van de spraak, taal, stem en/of het gehoor. Voor kinderen met mogelijke spraak en taal problemen is er een sneltest. Link naar sneltest

Kijk voor meer informatie bij logopedie behandelingen.

3
3
Is er altijd verwijzing van een arts nodig?

Ja, bij ons in de praktijk is ten allen tijde een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing met de AGB-code van de arts kunnen wij de behandeling niet indienen bij de zorgverzekeraar.

Helaas wordt er op hoger niveau door de vereniging van huisartsen etc nog steeds gecommuniceerd dat verwijzingen niet nodig zijn. Dit is in een aantal gevallen zo; echter moet je als praktijk DTL geregistreerd staan bij de zorgverzekeraars.
Wij hebben er als praktijk voor gekozen dit niet meer te zijn sinds een drietal jaar, omdat:
- 9 van de 10 kinderen alsnog met rode vlaggen naar een huisarts terug moet voor een verwijzing. Een rode vlag kan bijvoorbeeld al zijn dat het kind met te weinig woorden praat of onvoldoende verstaanbaar is.
- de vergoeding van DTL zo laag is, daar valt niet tegenaan te registreren/werken
- er weinig gebruik van gemaakt werd
- de belangrijkste: een aantal verzekeraars vergoeden DTL niet meer (niet opgenomen in pakket).
Wij hebben dit punt ook aangegeven bij onze beroepsvereniging NVLF.

3
3
Wordt logopedie vergoed door de verzekeraar?

Logopedie zit in de basisverzekering. De verzekering is verplicht te vergoeden. Bij vragen kun je de voorwaarden nalezen van jouw zorgverzekeraar of rechtstreeks contact opnemen met de zorgverzekeraar. Wanneer je echter een eigen risico hebt, dan valt de logopedie vergoeding daar wel onder (dit geldt voor 18 jaar en ouder).

3
3
Is er een wachtlijst?

We proberen iedereen zo snel mogelijk in te plannen. Toch kunnen we niet voorkomen dat er soms een wachtlijst is. Vooral voor de tijden na school kan het zijn dat je (je kind) even op een wachtlijst komt te staan. Zodra er een plekje is, wordt er contact met je opgenomen.

3
3
Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Tijdens de eerste afspraak wordt met de cliënt besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met de cliënt. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De cliënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders/gezinsleden kunnen de cliënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de cliënt. Of er vindt behandeling plaats via internet. Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.

3
3
Hoelang duurt een behandeltraject?

Hoe lang de behandelperiode zal duren hangt af van de klacht, je motivatie en andere factoren. Tijdens de kennismaking en/of na logopedisch onderzoek zal de logopedist een inschatting maken van de tijd die nodig is om de klacht te behandelen.

3
3
Hoe meld ik me aan?

Je kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen; Aanmeldformulier. Vul deze in met alle gegevens van de persoon die logopedie nodig heeft. Zodra de inschrijving bij ons verwerkt is, krijg je een e-mail met meer informatie. Let op de spambox.

3
3
Wat neem ik mee naar de eerste afspraak?

Bij de eerste afspraak heb je het volgende nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijs van je verzekering (verzekeringspas)
  • Een verwijsbrief
  • Ondertekende behandelovereenkomst

3
3
Waarom werken jullie met een behandelovereenkomst?

Je komt naar de logopedie omdat jij of jouw kind een hulpvraag heeft. In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn rechten en plichten van de cliënt (jij of je kind) en hulpverlener (de logopedist) vastgelegd. Zo worden er eisen gesteld aan de informatie die jij en de logopedist aan elkaar geeft en zijn zaken als toestemming en recht op inzage geregeld.

Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Meer hierover kun je ook teruglezen in de privacy policy die je kunt opvragen in de praktijk of na kunt lezen op de website www.sprekenderwijs.com

3
3
Wat kan/moet ik thuis doen?

Jij/je kind krijgt van de logopedist oefeningen mee om thuis te herhalen. Om voldoende vooruitgang te boeken is het van belang dat je/jullie deze tips en oefeningen thuis regelmatig doorneemt.

”Afspraken

3
3
Ik heb geen oppas kunnen vinden voor broertjes/zusjes

De voorkeur gaat uit naar een behandeling zonder andere kinderen in de behandelkamer. Uit ervaring zien wij dat de behandeling dan beter verloopt voor zowel de cliënt als de logopedist. Wanneer het mogelijk is de andere kinderen in de wachtkamer te laten wachten, graag. Mits zij de andere mensen in de wachtkamer of behandelkamers niet storen.

3
3
Waar kan ik met mijn klacht terecht?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun logopedist. Desondanks kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is belangrijk dat je iets met deze onvrede doet. Praat eerst met de logopedist, mochten jullie er samen niet uitkomen, dan verzoeken wij je contact op te nemen met onze praktijkmanager Chantal Westhuis of de praktijkeigenaren Kim Goosens en Natasja Jaarsma via het telefoonnummer: 085-0605433.

Ook kan je ten alle tijden bij de klachten- en geschillenregeling van onze beroepsvereniging (NVLF) terecht. Jouw feedback is voor ons belangrijk. Wij zijn hierdoor in de mogelijkheid om onze werkwijze te optimaliseren.

3
3
Zijn de logopedisten kwaliteitsgeregistreerd?

Ja, al onze logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Logopedisten zijn gebonden aan normen en waarden, die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de Beroepscode voor Logopedisten. De beroepscode is een kwaliteitsinstrument voor de beroepsuitoefening. Logopedisten die zich registreren bij het Kwaliteitsregister Paramedici verklaren de beroepscode te onderschrijven.

Onze cliënten zijn met deze beroepscode verzekerd van behandeling en begeleiding die aan kwaliteitseisen voldoet.