Tarieven & vergoedingen

Tarieven + intercollegiaal overleg

Logopedische zorg wordt in 2022/2023 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. SprekenderWijs heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland. De kosten voor logopedie vallen onder het eigen risico. Voor 2022/2023 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op 385,00 euro. De kosten voor logopedie bij kinderen wordt niet verrekend met het eigen risico. Ben je 18 jaar of ouder dan adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico en kosten zijn, zo voorkom je onvoorziene kosten. Voor 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het maximum tarief vastgesteld op 40,53 euro per individuele behandeling logopedie.

Voor 2022/2023 hebben alle zorgverzekeraars wederom besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Een klein deel van de zorgverzekeraars vergoed rond de 37,00 euro en een groot deel vergoed rond de 30,00 euro (een verschil van 25% met het NZa tarief). Logopediepraktijken hebben de keuze om deze tarieven te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar te weigeren. Wij hebben in het belang voor onze patiënten besloten om ook voor 2022/2023 contracten aan te gaan met alle zorgverzekeraars, hoewel wij het niet eens zijn met deze (tot 25% lagere) tarieven.

Extra informatie m.b.t. intercollegiaal overleg

Scholen en andere instanties doen steeds vaker een beroep op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in de vorm van intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoeksverslagen en logopedische behandelverslagen toe.

Met enige regelmaat merken wij dat er onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden. Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Sprekenderwijs voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van onze logopedist bij een intercollegiaal overleg en/of het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens. Waarbij deze niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling.

Tarieven

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening thuisgestuurd, deze dien je zelf te betalen.

De prijzen zoals hieronder gelden vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2023 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

 • Reguliere individuele behandeling  €40,53
 • Reguliere zitting telelogopedie €40,53
 • Eenmalig logopedisch onderzoek €81,06
 • Overleg aan derden €40,53
 • Verslaglegging aan derden €40,53
 • Telefonische zitting €20,27
 • Toeslag behandelen aan huis/instelling €22,99
 • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak €34,00

 

Diensten die niet vergoed worden door de zorgverzekering

 • Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)** €40,53
 • Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers)** €22,99
 • Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)** €40,53
 • Indien deze verslaglegging een REC-2 verslag betreft, hanteren wij een vast tarief (4x het tarief voor verslaglegging)** €162,12
 • Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)** €20,27
 • Intercollegiaal consult (per 30 minuten) €40,53
 • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** 34,00

** De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.